Information

Mail Art Archives

Some Mail-Artists have been doing Mail-Art for a longer time and have saved all they get in, documented what they sent out, collected books, magazines and documentations, and before they knew it were the owner of a Mail Art Archive. Tell us more...

Members: 66
Latest Activity: Feb 10

Discussion Forum

Do you have a mail-art archive?

Started by Ruud Janssen Feb 4, 2017. 0 Replies

If you have a mail-art archive.please tell a bit about what is in it, how you store it, from which dates the materials are, and if possible show a photo.Continue

Tags: archives, mail-art

Comment Wall

Comment

You need to be a member of Mail Art Archives to add comments!

Comment by Francis Van Maele on February 1, 2010 at 2:12am
Ruud .. I do regularly mail art since 1994.
On http://www.redfoxpress.com/mailart2.html you can see galleries of mail art received for my various calls.
I have been collecting artists books also since years.. A list of these can be seen on http://www.redfoxpress.com/collection-books.html
Comment by Ruud Janssen on January 31, 2010 at 8:30am
http://www.mailart.be/archief.html


Archives

I. THE ADMINISTRATION CENTRE-42.292 ARCHIEF

Het T.A.C.-42.292 archief conserveert de communicatieve rituelen en tekens van het Mail-Art Network. Het is gebaseerd op het democratische principe dat ieder poststuk drager is van zinvolle betekenissen in de sociaal-culturele context van Netland. Daarom wordt elke kunstenaar of niet-kunstenaar met dezelfde zorgvuldigheid behandeld. Het idealistische doel was en is om het gehele verhaal over wat er is gebeurd te bewaren door alle ontvangen resultaten van postale bezigheden te classificeren.

Naast de individuele dossiers omtrent al deze kunstenaars heeft het archief een rijk bestand aan tijdschriften van vooral small-press-magazines en assemblings. Ook Mail-Art catalogi, Audio-Art, Artistamps, Copy-Art, en Artists'Books zijn opgenomen in de verzameling. Gerenommeerde nationale en internationale kunstenaars verleenden postale medewerking bij de uitbouw van het Administratieve Centrum: zo o.a. Carl Andre, Ben Vautier, Ray Johnson, Karlheinz Stockhauzen, Shozo Shimamoto, Les Levine en Christo.

Vanuit binnen- en buitenland wordt het archief regelmatig bezocht door kunstenaars, kunsthistorici en studenten, maar ook diverse museumdirekteurs komen zich regelmatig van de evolutie vergewissen. Uiteraard is elke hedendaagse kunstliefhebber er van harte welkom.

Het T.A.C.-42.292 archief bestaat uit 3 hoofdrubrieken : Kunstenaars: origineel werk en documentatie (brochures, boeken) van een 5.000-tal kunstenaars (Vlaamse, Belgische en Internationaal) uit een 60-tal landen. De rangschikking gebeurt alfabetisch en per land. Elk kunstenaar heeft een of meerdere fardes en/of archiefdozen (indien er veel materiaal aanwezig is). Individuele nummers verwijzen naar een indexsysteem waarmee alles snel kan worden teruggevonden. Catalogi van diverse tentoonstellingen van o.m. visuele poâzie, copy-art, video-art, rubberstamp-art, artists'books, artists'stamps, audio-art, postcards, performances, mail-art; boeken over diverse kunstdisciplines. Magazines: In het archief zijn er oudere en recente jaargangen van verschillende kunstmagazines, zowel small-press-magazines als assembling-tijdschriften.

Hiernaast zijn er o.m. de volgende rubrieken (apart geordend): Artistamps (kunstenaarszegels): zegels, niet bedoeld als voorafbetaling van het port maar als intrinsiek communicatiemiddel, ontworpen, geproduceerd en verzonden door kunstenaars;

Audio-Art, L.P.'s, audio-cassettes en vooral sonore poâzie en audio-mail;
Artists'Books: boeken gemaakt door kunstenaars. Er is een uitgebreid gamma aan boekobjekten: copy-art books, accordeon books, transparent books, note books, hole books, recycling books, marbled books, etc. Fax-Art: catalogi en documentatie van diverse fax-projecten gedurende de laatste jaren in o.a. Italiâ; Canada; Braziliâ; U.S.A.; Nederland.

II. E-MAIL-ART ARCHIVES

Het is een primordiale doelstelling om binnen het geheel van het "Begijnhof, Centrum voor Kunsten" te Hasselt een aparte cel te creâren waar een electronische versie ontstaat van het Mail-Art Networking kunstarchief (T.A.C.-42.292) te Wellen. Maar waarbij ook het publiek zal participeren, zodat er uiteindelijk een "interactief (electronisch) archief" tot stand wordt gebracht. De activiteiten in dit "Cybercenter" spitsen zich voornamelijk toe op de nieuwste aspecten van de telecommunicatiekunst of networking arts. Het concept bestaat erin de kloof voor leken te overbruggen, inzake de toepassingen van o.a. de multimedia en de (tele-)communicatiemedia in de Beeldende Kunsten. Het is hierbij niet de bedoeling om het publiek aan te zetten tot het gebruiken of het toepassen van gedigitaliseerde informatiestromen en digitaliserende infrastructuren. Maar wel om informatie en advies te verlenen bij het maken van de overgang naar een nieuw electronisch en digitaal millennium. De geplande activiteiten kunnen worden opgesplitst in 3 modules: a)publicaties; organisatie van lezingen, b)workshops en tentoonstellingen; en c)dienstverlening ter plaatse.


a. Publicaties
E-Pàle-Màle is de naam van het archivaal magazine van "The Administration Centre-42.292" en geeft een profiel van wat er hier gebeurt. De classificatie van werken en/of informatie van duizenden kunstenaars en netizens uit een 60-tal landen.
Dit magazine verschijnt tweemaandelijks en is in 1995 aan zijn tweede jaargang toe. Ieder nummer belicht de communicatiekunst van 1 specifiek land. Waar nummer 1 algemene informatie bevatte omtrent networking, de werking van T.A.C.-42.292 en het concept van het magazine, zo werd er in nummer 2 aandacht besteed aan Mail-Art in Mexico. De daarna volgende edities zullen respectievelijk Zweden en de New York Correspondence School van Ray Johnson behandelen. Hiernaast wordt er een aparte rubriek gewijd aan opvallende projecten binnen het Mail-Art Network en de activiteiten van het kunstarchief. Eveneens gaat er in ieder nummer ruime aandacht naar het artistieke leven in cyberspace.

E-Pàle-Màle verschijnt enerzijds electronisch, verkrijgbaar op Internet, o.a. door middel van e-mail. Anderzijds wordt het voor een breder publiek beschikbaar gesteld als drukwerk.

Hiernaast worden ieder half jaar drie nummers, aangevuld met beeldend materiaal uit het kunstarchief, in de vorm van een CD-rom uitgegeven. Doelgroepen voor deze beperkte edities, zijn voornamelijk bibliotheken, galeries, toonaangevende musea, enz.


b. Organisatie lezingen, workshops, tentoonstellingen
De tentoonstellingen van het E-Mail-Art archief in het "Centrum voor Kunsten" betreffen networking artefacts (xerography, computer art, fax art, mail-art,...) enerzijds uit het kunstarchief van T.A.C.-42.292 en anderzijds via de organisatie van internationale projecten.
De lezingen en workshops zullen handelen over de diverse disciplines binnen het Eternal Network of de (e-) networking, meer bepaald: audio-art, artists'books, artistamps, copy-art, fax art, poesia visiva, Mail-Art, (rubber-) stamp art,... Steeds met een actieve deelname van het publiek (b.v. copy-art workshops die leiden tot de uitgave van een assembling van de participanten) en meestal in samenhang met hoger vermelde

tentoonstellingen.

c. Dienstverlening ter plaatse
Concreet kunnen de activiteiten in de ruimte van de E-Mail-Art archives zelf worden onderverdeeld als volgt:
Toegankelijk voor het publiek (openingsuren zijn nog nader te bepalen, steeds na afspraak).
Kennismaking met de literatuur over de diverse disciplines binnen het Eternal Network (boeken, magazines, netzines, enz.). Een aantal specifieke boeken en vakgebonden magazines zal ter plaatse geraadpleegd kunnen worden of (via bestelling) worden gekocht.
Gratis gespecialiseerde adviesverlening met betrekking tot (tele-)commu-nicatiekunst.
Mogelijkheid tot het maken van fotocopies van eigen publicaties & archiefmateriaal.
Bezichtigen van beeldend materiaal via microfilmviewers & CD-rom. Opvragen van informatie omtrent het artistieke leven in "cyberspace" (o.a. het Internet).

T.A.C-42.292 / Guy Bleus / Postbus 43 / 3830 Wellen / België Tel. & Fax: +32-12-74.14.15 / E-Mail: guybleus@mailart.be--------------------------------------------------------------------------------
The Administration Centre - 42.292 / mail-art archive / Guy Bleus
P.O.Box 43/3830 Wellen/Belgium
Phone & fax : (+)32-12-74.14.15 (night and day)
E-mail address : guybleus@mailart.be
Comment by Ruud Janssen on January 31, 2010 at 8:29am
http://www.spareroom.org/mailart/arch_intro.html is a good source for some information of archives of Mail-Artists.

Intro text:

Mail art collections are commonly referred to as "archives." Geographically dispersed and highly diffuse in scope, they constitute a critical aspect in understanding the medium's rather idiosyncratic history. In addition, they represent a curatorial method that proposes an alternative approach to the structure of the art museum.

Between June and October of 1999, I mailed a letter of inquiry, a questionaire, and a self-addressed, stamped envelope to 150 individuals and institutions who were said to hold significant collections of mail art. The initial source for this was Appendix 4 of Eternal Network: A Mail Art Anthology, edited by Chuck Welch and published by the University of Calgary Press. Other suggestions came from mail artists and interested scholars. Thirty one mail art archivists sent replies to my queries. Their responses are detailed in an artist book and on this site.
 

Members (65)

 
 
 

Badge

Loading…

Want to support the IUOMA with a financial gift via PayPal?

The money will be used to keep the IUOMA-platform alive. Current donations keep platform online till 1-apr-2020.   If you want to donate to get IUOMA-publications into archives and museums please mention this with your donation. It will then be used to send some hardcopy books into museums and archives. You can order books yourself too at the IUOMA-Bookshop. That will sponsor the IUOMA as well.

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

© 2019   Created by Ruud Janssen.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service